Jag arrangerar utbildningar både utifrån behov och skräddarsyr dessa tillsammans med er som önskar det. Jag håller i utbildning i familjearbete för kuratorer, utbildningar kring funktionshinder och familj, utbildning för parrelationer.

Jag erbjuder inspirationsföreläsningar kring varför det är viktigt att ha ett familjearbete när någon i en familj har funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom.

Skolorna är en plats för lärande, men ibland tar besvärliga relationserfarenheter över och hindrar utveckling och lärande. Hur arbetar man tillsammans med föräldrar för att återskapa förtroende och samarbete.