När livet blir tufft kan alla behöva hjälp att sortera, fördjupa och hitta tillbaka till trygghet, hälsa och goda relationer. Vi är byggda för kontakt med andra och vi är har oftast goda förmågor att läka, även psykiskt. Men många gånger är dåligt mående, otrygghet, psykisk ohälsa reaktioner på en kanske sjuk tillvaro eller för mycket stress. Långvarig stress från relationer, nuvarande eller tidigare, kan ge oss människor bekymmer med både psykisk och fysisk hälsa.

Jag har ett samtalsrum i centrala Hörby, Villavila, dit man kan komma individuellt, som par, eller i andra familjekonstellationer. Vi samtalar innan om vem som kan vara till hjälp att lösa bekymmer som du har. Ibland behöver man komma på egen hand för att ge ord åt det man vill förändra och det som är tungt och svårt. På denna sida kan du läsa mer om olika former av terapi och om mig. Att komma till någon i samtal och prata om sitt ömtåliga misslyckande, gnagande otillfredsställelse eller sin svåra parkonflikt kan kännas konstigt, så därför kan du läsa om mig innan du bestämmer dig för om du vill träffa mig i samtal.

Om mig – en annan du

Marcus Westergren, socionom och leg. psykoterapeut.

Jag har lång erfarenhet av behandlingsarbete med barn, ungdomar, parrelationer och familjer. Jag arbetar också med teamutveckling och organisationsutveckling. Jag vill hela tiden utvecklas och skriver för att förstå, påverka och utveckla mitt arbete. Jag har handledning i metoden EFT, där jag också gått både grund- och vidareutbildning. Jag har bl a läst sexologi på Malmö Universitet och socialt arbete med funktionshinder och rehabilitering. För mer detaljerad meritförteckning kan du ta kontakt eller läsa mer på min sida.

Jag strävar efter att skapa mycket trygghet för de jag arbetar tillsammans med i terapier, utbildningar och handledning. Förändring tvingar oss att tänka, känna, vara och göra annorlunda, då behövs ofta en trygg miljö för att våga prova. Omdömen jag fått är att jag är vanlig, casual, närvarande och varm. Jag strävar efter att använda ett vardagligt språk och utgå från det som är bekant för den jag möter.

Kontakta Marcus nedan för att boka eller om du har frågor om psykoterapi.