Marcus Westergren, socionom och leg. psykoterapeut.

Jag har lång erfarenhet av behandlingsarbete med barn, ungdomar, parrelationer och familjer. Jag arbetar också med teamutveckling och organisationsutveckling. Jag vill hela tiden utvecklas och skriver för att förstå, påverka och utveckla mitt arbete. Jag har handledning i metoden EFT, där jag också gått både grund- och vidareutbildning.

Jag strävar efter att skapa mycket trygghet för de jag arbetar tillsammans med i terapier, utbildningar och handledning. Förändring tvingar oss att tänka, känna, vara och göra annorlunda, då behövs ofta en trygg miljö för att våga prova. Omdömen jag fått är att jag är vanlig, casual, närvarande och varm. Jag strävar efter att använda ett vardagligt språk och utgå från det som är bekant för den jag möter.

Kontakta Marcus.