Terapi beskrivs ibland som något konstigt. Men det är inte konstigare än att man ibland behöver reparation, ibland service, ibland sjukgymnastik eller massage. När det gäller terapi så är det dock inte bilen eller musklerna som ska åtgärdas, utan vårt inre och våra relationer. Ibland kan känsloarbete likna en massage av psyket, eller övningar för att förebygga skador i själen.

Nå psykisk och relationell hälsa – på flera vägar

En av de enklaste och billigaste sätten att må psykiskt bättre är att skriva. När du skriver om minnen, upplevelser, känslor och mående använder du olika delar av din hjärna. Du skapar genom skrivandet, ett mer robust nätverk i din hjärna och kan på så vis hantera livet bättre. Känslor, upplevelser, associationer och bilder finns i större utsträckning i höger hjärnhalva medan språk, logik och samband finns i din vänstra. Skrivandet, upplevelsebaserad terapi och prat-terapi bygger bredare motorväg mellan dina hjärnhalvor. Denna motorväg kallas också corpus callossum. Och som vi alla vet är internet via fiber snabbare än ADSL. Genom att medvetet träna din hjärna, antingen med hjälp av en psykoterapeut eller genom att skriva, kan du öka bandbredden och skapa ett större motstånd mot svårigheter.

Fysisk aktivitet och att du äter frukt och grönt är också en viktig faktor för att må bra psykiskt. Det kommer mer och mer forskning som stöder detta.

Ett tredje sätt att må bättre på alla plan är att värna din sömn. Sover du för lite (mindre än 7) påverkas det mesta i ditt liv negativt.

Psykoterapi

Legitimerade psykoterapeuter är de enda som får bedriva psykoterapi och har en legitimation utfärdad av socialstyrelsen. Här kan du läsa mer om vägen till att bli leg. psykoterapeut.

De mest kända inriktningarna i Sverige är KBT (kognitiv beteende terapi) och PDT (psykodynamiskt terapi). Men det finns väldigt många olika modeller. De tre som socialstyrelsen bedömt som evidensbaserade är ovan nämnda inriktningar plus Familjeterapi (ibland också kallad systemteoretisk terapi). Enkelt uttryckt kan man säga att dessa metoder tar sin början i olika delar, dysfunktionella tankar, inre strukturer eller det sammanhang man befinner sig i.

Jag är utbildad med inriktningen familjeterapi på psykologiska institutionen på Lunds Universitet.

Parterapi

De senaste decennierna har allt mer forskning gjorts på våra vuxna kärleksrelationer. Detta har också gjort att fler har formulerat modeller för hur man kan åstadkomma bra och trygga relationer. De två som har bäst forskningsstöd är EFT (Emotionellt fokuserad terapi) och IBCT (kbt för par).

Jag arbetar mest utifrån EFT både när det gäller par men också i individuella samtal. Vill du läsa mer om metoden kan du läsa mer på svenska eller på engelska.

Varför familjeterapi

  • Familjer har alla inneboende samspelsmönster som kan bli konserverande trots att man tillsammans eller enskilt bestämt sig för en förändring.
  • I familjeterapi kan man få syn på denna struktur och förändra den tillsammans.
  • En familjemedlem kan uppvisa symptom som en annan individ har.
  • Familjemedlemmar är en stor resurs i vägen till hälsa och tillfrisknande.
  • Mänskliga system reagerar inte alltid så som man tänkt sig, det finns ett värde i att göra dessa reaktionsmönster medvetna.
  • Vår hjärna är social och fungerar bäst i ett tryggt sammanhang, ibland är just familjen detta sammanhang. Vid andra tillfällen är det av stor betydelse att skapa denna trygghet i familjen som en grogrund för utveckling.
  • Till sist – den kanske viktigaste orsaken. Om du träffar en terapeut en timme i veckan så är du med andra under så många fler timmar. Det är dina familjemedlemmar eller vänner som är där när det blir kämpigt utanför terapirummet. Att involvera andra kan vara till stor hjälp, men det kan också avlasta dina anhöriga om de bjuds in för att tillsammans förändra relationer och samspel för att öka möjligheterna till hälsa.

Vad man kan tänka på när man letar efter en terapeut.

Personkemi är viktigt men terapeuten bör vara legitimerad och tydligt uppge vilken grundutbildning hen har.

En psykoterapeut som inte gör dig trygg ska du berätta detta för, om det tas emot och hen kan förändra så att du kan vara trygg kan det vara en nyttig erfarenhet, men om du inte möts med förståelse kring ditt behov av trygghet ska du söka upp en annan terapeut. Om du är orolig och rädd i terapin är det svårt att bli hel.

Din terapeut behöver kunna förklara för dig varför ni pratar som ni gör, vilket fokus ni har och hur förändringen förväntas ske. Terapeuten gör mängder av val för terapin i stort men också i varje samtal. Är du tillräckligt införstådd i varför dessa val görs kommer du sannolikt få ett bättre resultat av terapin.

Du behöver kunna få svar på om din terapeut har erfarenhet av det du söker för eller inte. Erfarenhet om just dina bekymmer är inte alltid nödvändigt, men öppenhet om terapeutens kompetens är viktig så att ni kan anpassa upplägget och innehållet.

Se gärna Etiska regler för psykoterapeuter.

Kontakta Marcus Westergren för förfrågan om psykoterapi nedan.