Med större kunskap blir det oftare lite lättare att hantera livet och relationer. Kunskap som skapas tillsammans med den du vill väl är ofta väldigt värdefull. Nedan kan du läsa om olika kurser och föreläsningar jag ger.

Håll om mig

En ganska omfattande kurs som har 8 lektioner/teman. Kursen kan ges i olika format, helgkurs, kvällar eller som jag planerar till våren som två hela lördagar. Mer information kommer men redan nu kan du se att jag planerar ge kursen med lite olika inriktningar. Blir det färre anmälningar lyfter jag in perspektiven i en gemensam utbildning.

Håll om mig – bonusfamiljer

Håll om mig – funkisfamilj

Håll om mig – för personer som arbetar med behandling och omvårdnad.