Familjeterapi är ett fält som ibland är komplicerat, med många uttryck och begrepp som kan vara svåra. Jag vill här skriva lite kring hur jag tänker, så att du kan bilda dig en egen uppfattning om det jag står för och eventuellt kan bidra med till det sammanhang du är i.

Mer än bara svåra ord

För mig har inte all kunskap som jag lärt mig varit till nytta i mitt arbete i vardagen. Familjeterapi är både ett sätt att tänka kring hur psykiska och relationella problem uppstår, men främst är det ett sätt att lösa dessa, att bygga långsiktig hälsa mentalt och i relationer. Inom familjeterapin finns väldigt många sätt att försöka hjälpa till att lösa psykisk ohälsa och skapa läkande miljöer i familjerna, men vad som passar i vilket sammanhang är inte alltid lätt att veta på förhand. Därför lägger familjeterapeuter mycket tid på att prata ihop sig om vad som kan passa just dej och din familj, kring just detta bekymmer.

Måste göras

Familjeterapi ska främst göras och jag tror att det ska upplevas för att det ska bli bestående. Vi människor kan lära oss nytt, bestämma oss eller flytta, men många vet också att vanorna kan sitta djupare än så. Ibland sitter vanorna dessutom i mellanrummet så vi är beroende av våra närmaste för att kunna förändra det vi vill förändra.

Alla påverkar terapin

Så vare sig du arbetar med terapier, behandling eller på annat sätt bidrar till relationell, psykisk, kroppslig eller andlig hälsa eller själv kämpar med att du inte mår bra behöver detta ta gestalt i vardagen och i relationer. Familjeterapi kan beskrivas som ett format, vem som kommer till samtalet, som ideologi, att vi inte tror att människan är gjord för att leva ensam eller lösa sina bekymmer i ensamhet eller som en övertygelse om vad som är rätt. Oavsett så kommer terapin och behandlingen påverkas av de som är med i samtalet. Terapeuten ska ha den bästa kunskapen, men behöver alltid få det att ta gestalt, att bli till nytta i det sammanhang som är just nu med de som är involverade (oavsett om de är med eller inte).

Terapi i unik kontext

Den familjeterapi som görs i socialtjänst, psykiatri eller på vårdcentral kommer se olika ut eftersom den befinner sig i olika sammanhang. Om vi hämtar inspiration från andra länder behöver vi vara noga med vilken form detta tar i det sammanhang det tillämpas. Jag vill i mina terapier, handledningar och utbildningar fokusera på just tillämpningen av familjeterapin i varje unik kontext eller sammanhang.