Jag erbjuder handledning för kuratorer/socionomer inom hälso- och sjukvård. Men har även erfarenhet av att handleda skolpersonal och i andra människovårdande yrken.

Handledningens syfte är att vidga handlingsutrymmet, förstå saker på nya sätt, utvecklas i sin yrkesroll och därmed kunna vara till större nytta för de som vi möter i vårt arbete.

Här kan du ladda ner utvärderingen som jag använder i mina handledningsgrupper. Den är framtagen av Barry Karlsson och han uppmuntrar till spridning.