Under flera år har jag erbjudit kuratorsutbildning i familjearbete. Det är en utbildning som sträcker sig över ett år och innehåller 8 heldagsseminarier med litteraturgruppsarbete och övningar däremellan. Kuratorer som varit med är från t ex barn- och ungdomshabilitering, syn-, hörsel- och dövenhet. Utbildningen är uppskattad och leder till ett utvidgat sätt att möta barnet i sitt primära sammanhang som familjen är. En spännande effekt av utbildningen över många år är att den varit med att förändra perspektiven och luft fram behovet att se barnets närmaste kontext som del i habiliteringen och behandling.

Funktionsnedsättningar och sjukdomar i en familj, vare sig psykiska eller fysiska, påverkar relationerna i en familj. Rollerna anpassas till en ny vardag. Det är ofta en ökad belastning och relationerna får ibland en undanskymd plats, sjukdomen prioriterar sig själv. Det är därför viktigt att prata om den nya situation man är i och att se vad man kan förändra och vad som inte går att förändra, så att man inte börjar försöka förändra de andra.