Läker skador i relationer och skapar motståndskraft och psykisk hälsa.

Med Gail Palmer, Master i socialt arbete, Par- och familjeterapeut, och James (Jim) Furrow, PhD.

Beskrivning av introduktionsworkshopen

Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT) är en anknytningsbaserad modell som kombinerar systemiska och erfarenhetsmässiga (eng: experiential) interventioner för att läka trasiga band och hela splittrade familjer. En EFFT-terapeut fokuserar på den emotionella erfarenheten i en familj och de problematiska mönster som hindrar familjemedlemmar att få tillgång till det de annars skulle haft tillgång till i familjen (Johnsson, 2004). Ett av de viktigaste målen i EFFT är att minska problembeteenden genom att skapa nya mönster av emotionell tillgänglighet och lyhördhet som skapar en trygg hamn för barnen att utvecklas och för familjen att må bra och utvecklas. EFFT erbjuder en praktisk modell för att engagera familjer på en emotionell nivå. Att få kontakt med, förstå/erfara och knyta samman familjemedlemmar med styrkan i delad känslomässig erfarenhet skapar förutsättningar för helare relationer och främjar en familjens motståndskraft mot vardagliga och oväntade livshändelser.

Detta seminarium visar hur EFT-modellen för par är utvecklad och modifierad för att passa i en familjekontext. Fokus riktas också på de nödvändiga färdigheter som är annorlunda när man arbetar med familjer jämfört med par. T ex kommer föreläsarna noga visa hur man processar föräldrarnas blockering för emotionell tillgänglighet och lyhördhet, medan man samtidigt erbjuder barnet trygghet i samtalet. Deltagare i seminariet kommer lära sig en kraftfullt förändrande modell som är skapad för att hjälpa föräldrar och barn som kämpar för att stanna i en trygg anknytning.

Hur seminariet är upplagt

Med en kombination av föreläsning, erfarenhetsskapande övningar och fallbeskrivningar kommer seminariet visa på EFFTs praktik. Deltagare får gärna ta med exempel från sin erfarenhet för att använda till att förstå hur EFFT skulle kunna användas i deras arbetsvardag. Om det är möjligt kan livesamtal ingå i workshopen.

Första dagens innehåll och behörighet:

Du kommer få en introduktion och överblick av modellen. Ingen tidigare erfarenhet av EFT är nödvändig. Du har minst en grundläggande psykoterapiutbildning  (Steg 1) eller arbetar som familjebehandlare. 

Andra dagens innehåll och behörighet:

En fördjupning ges av modellen och nu ges möjlighet att öva mera kring modellen. Behörigheten för att delta är att du är legitimerad psykoterapeut eller är elev på en  psykoterapeututbildning (steg 2).

EFFT för dig med en grundkurs i EFT

För dig som är utbildad i EFT (minst en grundkurs – externship) finns möjligheten att gå en EFFT utbildning i Stockholm 7-8 maj. Utbildningen möjliggör att gå djupare i metoden och tar även upp skillnaderna mellan att arbeta i EFT och EFFT. Workshop EFFT Stockholm.

EFFT med bonusfamiljer

För dig som gått någon av EFFT kursdagarna i Lund eller i Stockholm finns möjligheten att även fördjupa din EFFT kompetens för att arbeta med bonusfamiljer. Utbildningen ges den 9 maj i EFFT med bonusfamiljer i Stockholm.

Föreläsare:

Gail Palmer, par- och familjeterapeut, Master i socialt arbete och medgrundare till ”Ottawa Couple and Family Institute” och vice VD i International Center of Excelence in Emotionally Focused Therapy. I över 30 år har Gail arbetat nära Dr Sue Johnson (psykolog och tidigare professor) som skapat EFT. Gail är en erfaren handledare och tränare i EFT. Hon håller workshops, externships (grundutbildning i EFT) och Core Skills (fortsättning i EFT) för terapeuter i olika sammanhang över hela världen. Hon ansvarar för EFT-utbildares utveckling och utbildar tränare internationellt. Gail är gästadjunkt på Wilfrid Laurier University i Waterloo i Canada och gästföreläsare på universitetet i Oxford, i England.

Gail har varit särskilt intresserad av att modifiera EFT-modellen till arbetet med familjer. Gail har varit en av ledarna i arbetet med att utveckla och utvidga EFFT som först beskrevs av Sue Johnsson 2004 i The practice of Emotionally Focused Couple Therapy: Creating connection. New York, NY: Brunner Routhledge. Detta arbete har medfört utbildningar, föreläsningar och workshops i EFFT i Nordamerika, Europa, Australien och Nya Zeeland. Gail har bidragit i vetenskapliga publikationer och skrivit om EFFT i litteratur.
Gails största passion är att hjälpa både nya och erfarna EFT-terapeuter att använda de kraftfulla interventionerna och färdigheterna från EFT till att användas i familjeterapirummet.

James Furrow, Ph. D., är en kompetent och erkänd ledare i både utvecklingen och praktiken av EFT, med par och familjer. Jim har tillsammans med Sue Johnsson skrivit Becoming an EFT Therapist: The Workbook och The EFT Casebook, och arbetar tillsammans med andra för att utveckla EFT. Jim forskar på processen i EFT och resultatet för par och familjer. Han har skrivit i Applied Developmental Science, Developmental Psychology, Journal of Couple och Relationship Therapy, Journal of Marital and Family Therapy, Journal of Systemic Therapies och Psychology and Sprituality. Jim har undervisat i par och familjeterapi under mer än 20 år, som ”Freed Professor” i Par- och familjeteraepi på Fuller Graduate School of Psychology. Han är kliniker och är bl a godkänd som handledare i AAMFT, (American Association for Marriage and Family Therapy). Jim är certifierad terapeut, handledare och utbildare i EFT.

Praktisk information

Datum & Tid: Under planering

Behörighet: För dag i behöver du ha steg 1 eller arbeta med familjebehandling. För dag 2 ska du vara studerande på psykoterapeutprogram eller leg psykoterapeut.

Plats: På Zoom

Språk: Kursen hålls på engelska.

Frågor: Hör av dig till marcus.westergren@askerod.se.